Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 1058
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 731715
Katalogové èíslo 86071
Název dokumentu Desky na bázi dřeva - Stanovení charakteristických 5% kvantilů a charakteristických průměrů
Anglický název Wood-based panels - Determination of characteristic 5-percentile values and characteristic mean values
Datum vydání 01.06.2010
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.07.2010
Vìstník vydání (mìs/rok) 6/10
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 79.060.01 - Desky na bázi dřeva obecně
91.080.20 - Dřevěné konstrukce
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 10582009
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
20302ČSN EN 1058 1996
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 1058 Tato evropská norma určuje postup výpočtu charakteristických hodnot 5% kvantilu mechanických vlastností za předpokladu logaritmicko-normálního rozdělení výsledků zkoušky podle EN 14358 a charakteristických průměrných hodnot (50% kvantilů) fyzikálních vlastností za předpokladu normálního rozdělení výsledků zkoušky. Výsledky zkoušek desek na bázi dřeva pro nosné účely se stanoví podle EN 789.