Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Označení zákl. dokumentu ČSN EN 15841
Změna/oprava/svazek
Třídicí znak 835630
Katalogové číslo 86022
Název dokumentu Kvalita venkovního ovzduší - Normovaná metoda pro stanovení arsenu, kadmia, olova a niklu v atmosférické depozici
Anglický název Ambient air quality - Standard method for determination of arsenic, cadmium, lead and nickel in atmospheric deposition
Datum vydání 1.5.2010
Datum ukončení platnosti
Datum účinnosti 1.6.2010
Věstník vydání (měs/rok) 5/10
Věstník zrušení
Způsob vydání samostatně tiskem
Způsob převzetí originálu překlad
Bude přeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 13.040.20 - Venkovní ovzduší
Subsektor
Deskriptory
Klíčová slova
Harmonizace/Určení Informace o harmonizovaných a určených normách jsou zveřejněny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznačeníRok vydání
EN 158412009
Změny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 15841 Norma uvádí tři metody pro stanovení depozice arsenu (As), kadmia (Cd), niklu (Ni) uvedené v rámci směrnice Evropského parlamentu a Rady o kvalitě venkovního ovzduší a čistším ovzduší pro Evropu a navazujících směrnic. Norma stanoví výkonové požadavky, které musí dané metody splňovat pro zajištění cílů kvality požadovaných v těchto směrnicích. Tyto charakteristiky metody byly určeny na základě terénních srovnávacích a validačních zkoušek prováděných na různých místech v Evropě. Norma stanoví postupy pro odběr vzorků čisté mokré depozice a vzorků mokré depozice s částí suché depozice As, Cd, Ni a Pb, postupy úpravy vzorků a analýzy metodami atomové absorpční spektrometrie využívající grafitové kyvety (GF-AAS) nebo spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem s hmotově spektrometrickým detektorem (ICP-MS). Uvedené metody jsou vhodné pro měření depozice ve venkovských a odlehlých oblastech, v průmyslových a sídelních oblastech. Postupy uvedené v normě byly validovány pro rozsahy stanovitelnosti 0,05 µg/m2 den až 2 µg/(m2.den) (As), 0,01 µg/(m2.den) až 1 µg/(m2.den) (Cd), 0,05 µg/(m2.den) až 25 µg/(m2.den) (Ni) a 0,1 µg/(m2.den) až 65 µg/(m2.den) (Pb). Obsáhlá přílohová část obsahuje standardní operační postupy odběru vzorku, odhad nejistoty měření použité metody, přehled zdrojů nejistoty a vztah k základním požadavkům směrnic EU. Norma je doplněna četnými literárními odkazy.