Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 809+A1
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 110002
Katalogové èíslo 85880
Název dokumentu Kapalinová čerpadla a čerpací soustrojí - Všeobecné bezpečnostní požadavky
Anglický název Pumps and pump units for liquids - Common safety requirements
Datum vydání 01.05.2010
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.06.2010
Vìstník vydání (mìs/rok) 5/10
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 23.080 - Čerpadla
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 809+A12009
Zmìny
Opravy
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
87634ČSN EN 809+A1 2010Opr.1
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
55757ČSN EN 809 1999
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 809+A1 Tato evropská norma stanoví technické bezpečnostní požadavky pro konstrukci/výrobu, montáž, provozní instalaci, provoz a servis kapalinových čerpadel a čerpacích soustrojí. Obsahuje seznam závažných nebezpečí, která mohou vzniknout při použití kapalinového čerpadla nebo čerpacího soustrojí, a stanoví požadavky a/nebo ochranná opatření, které povedou k omezení těchto nebezpečí.