Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 1640
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 855206
Katalogové èíslo 85873
Název dokumentu Stomatologie - Zdravotnické prostředky pro stomatologii - Vybavení
Anglický název Dentistry - Medical devices for dentistry - Equipment
Datum vydání 01.05.2010
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.06.2010
Vìstník vydání (mìs/rok) 5/10
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 11.060.20 - Stomatologická zařízení
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 16402009
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
71616ČSN EN 1640 2004
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 1640 Tento dokument (EN 1640:2009) byl vypracován technickou komisí CEN/TC 55 "Stomatologie", jejíž sekretariát zajišťuje DIN. Tato evropská norma specifikuje všeobecné požadavky pro stomatologická vybavení, používaná ve stomatologické praxi, jež jsou zdravotnickými prostředky. Zahrnuje požadavky na stanovené vlastnosti, konstrukční charakteristiky, součásti, balení, značení, štítkování a informace poskytované výrobcem. Norma neplatí pro stomatologická rentgenová zařízení. Tato evropská norma neplatí pro žádné stomatologické nástroje připojené k částem stomatologického vybavení. Pro tyto nástroje platí EN 1639. V návrhu opatření na schválení návrhu ČSN EN 1640 s uvedením platnosti této české technické normy ve Věstníku je navržen předpokládaný termín červen 2010. S vyhlášením ČSN EN 1640 (85 5206), která je zavedena překladem, se ruší ČSN EN 1640 (85 5206) z listopadu 2004, která je touto předkládanou normou nahrazena.