Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN IEC 61772
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 356625
Katalogové èíslo 85858
Název dokumentu Jaderné elektrárny - Dozorny - Použití zobrazovacích jednotek (VDU)
Anglický název Nuclear power plants - Control rooms - Application of visual display units (VDUs)
Datum vydání 01.02.2011
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.03.2011
Vìstník vydání (mìs/rok) 2/11
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 27.120.20 - Jaderné elektrárny, bezpečnost
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
IEC 617722009
Zmìny
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
94240ČSN IEC 61772 2011Z1
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
22312ČSN IEC 1772 1997
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN IEC 61772 Tato norma doplňuje normu ČSN EN 60964 (35 6618) a obsahuje projektové požadavky pro použití VDU v blokových dozornách jaderných elektráren. Norma je určena především pro pomoc projektantům při specifikaci aplikací VDU včetně zobrazovačů na jednotlivých pracovištích a velkoplošných obrazovek pro týmovou práci nebo sledování z větší vzdálenosti.