Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 14492-1+A1
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 270610
Katalogové èíslo 85790
Název dokumentu Jeřáby - Vrátky, kladkostroje a zdvihové jednotky se strojním pohonem - Část 1: Vrátky se strojním pohonem
Anglický název Cranes - Power driven winches and hoists - Part 1: Power driven winches
Datum vydání 01.04.2010
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.05.2010
Vìstník vydání (mìs/rok) 4/10
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 53.020.20 - Jeřáby
53.020.99 - Ostatní zdvihací zařízení
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 14492-1+A12009
Zmìny
Opravy
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
86186ČSN EN 14492-1+A1 2010Opr.1
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
78403ČSN EN 14492-1 2007
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 14492-1+A1 Tato evropská norma se používá pro konstrukci, návody k používání, údržbu a zkoušení vrátků se strojním pohonem, které mají primární zdroj pohybu elektrický motor, hydraulický motor, vlastní spalovací motor nebo pneumatický motor. Vrátky jsou navrhovány pro zdvihání a spouštění břemen, která jsou zavěšena na háku nebo na jiném uchopovacím prostředku nebo jsou navrhovány pro zdvihání a spouštění břemen na nakloněné rovině nebo výhradně pro tažení břemen na rovině, která je normálně horizontální.