Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 14492-2+A1
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 270610
Katalogové èíslo 85789
Název dokumentu Jeřáby - Vrátky, kladkostroje a zdvihové jednotky se strojním pohonem - Část 2: Kladkostroje a zdvihové jednotky se strojním pohonem
Anglický název Cranes - Power driven winches and hoists - Part 2: Power driven hoists
Datum vydání 01.04.2010
Datum ukonèení platnosti 01.01.2020
Datum úèinnosti 01.05.2010
Vìstník vydání (mìs/rok) 4/10
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 53.020.20 - Jeřáby
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 14492-2+A12009
Zmìny
Opravy
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
86187ČSN EN 14492-2+A1 2010Opr.101.01.2020
97011ČSN EN 14492-2+A1 2010Opr.201.01.2020
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
78918ČSN EN 14492-2 2007
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
508343ČSN EN 14492-2 2019
Anotace

ČSN EN 14492-2+A1 Tato evropská norma se používá pro konstrukci, návody k používání, údržbu a zkoušení kladkostrojů a zdvihových jednotek se strojním pohonem s pojezdem nebo bez pojezdu, které mají primární zdroj pohybu elektrický, hydraulický nebo pneumatický motor. Kladkostroje a zdvihové jednotky jsou navrhovány pro zdvihání a spouštění břemen, která jsou zavěšena na háku nebo na jiném prostředku pro uchopení břemen. Kladkostroje a zdvihové jednotky mohou být používány na jeřábech, na jiných strojích, například na kolejovém skladovacím a vyskladňovacím zařízení, jednokolejnicových dopravních zařízeních nebo samotné.