Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN IEC 60050-141
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 330050
Katalogové èíslo 85777
Název dokumentu Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 141: Vícefázové soustavy a obvody
Anglický název International Electrotechnical Vocabulary - Part 141: Polyphase systems and circuits
Datum vydání 01.05.2010
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.06.2010
Vìstník vydání (mìs/rok) 5/10
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 01.040.29 - Elektrotechnika (názvosloví)
29.020 - Elektrotechnika obecně
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
IEC 60050-1412004
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
53346ČSN IEC 50(131A) 1999
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN IEC 60050-141 Tato část 141 IEC 60050 obsahuje všeobecné termíny a definice z oboru silové elektrotechniky, vztahující se k elektrickým sítím, jako jsou termíny, fáze, třífázová, resp. vícefázová soustava, vícefázová soustava sousledná, zpětná a nulová, fázový prvek, fázový proud, fázové napětí, fázový vodič, sdružené napětí, zapojení do hvězdy nebo do trojúhelníka, nulový bod, nulový vodič, vodič vedení, okamžitý výkon a činný výkon. Tyto termíny a definice jsou uvedeny v české, anglické a francouzské verzi, dále jsou uvedeny termíny bez definic v arabštině, čínštině, němčině, španělštině, japonštině, polštině, portugalštině a švédštině.