Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Označení zákl. dokumentu ČSN EN 14774-1
Změna/oprava/svazek
Třídicí znak 838220
Katalogové číslo 85774
Název dokumentu Tuhá biopaliva - Stanovení obsahu vody - Metoda sušení v sušárně - Část 1: Celková voda - Referenční metoda
Anglický název Solid biofuels - Determination of moisture content - Oven dry method - Part 1: Total moisture - Reference method
Datum vydání 1.4.2010
Datum ukončení platnosti 1.3.2016
Datum účinnosti 1.5.2010
Věstník vydání (měs/rok) 4/10
Věstník zrušení
Způsob vydání samostatně tiskem
Způsob převzetí originálu překlad
Bude přeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 75.160.10 - Tuhá paliva
Subsektor
Deskriptory
Klíčová slova
Harmonizace/Určení Informace o harmonizovaných a určených normách jsou zveřejněny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznačeníRok vydání
EN 14774-12009
Změny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové čísloOznačeníRok vydání
71652ČSN P CEN/TS 14774-1 2005
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové čísloOznačeníRok vydání
99339ČSN EN ISO 18134-1 2016
Anotace

ČSN EN 14774-1 Norma je českou verzí evropské normy EN 14774-1:2009. Popisuje postup pro stanovení obsahu celkové vody ve vzorku tuhých biopaliv sušením v sušárně. Metoda se používá při vyžadování vysoké přesnosti stanovení obsahu vody a je použitelná pro všechna tuhá biopaliva. Metoda počítá s korekcí na působení vztlaku při stanovení obsahu vody. Vzorek biopaliva se suší v sušárně ve vzduchové atmosféře při teplotě 105 °C tak dlouho, dokud po sušení nedosáhne konstantní hmotnosti. Z úbytku hmotnosti vzorku se vypočítá obsah vody v procentech a zahrne se postup pro korekci vlivu vztlaku. Vypočítává se obsah vody v biopalivu ve vlhkém stavu a bezvodém stavu. Norma uvádí odkazy na evropské normy a přístroje pro provedení zkoušky. Součástí normy nejsou údaje o shodnosti.