Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 62453-303-2
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 184023
Katalogové èíslo 85708
Název dokumentu Specifikace rozhraní pro nástroje pro práci v poli (FDT) - Část 303-2: Integrace komunikačního profilu - IEC 61784 CP 3/4, CP 3/5 a CP 3/6
Anglický název Field device tool (FDT) interface specification - Part 303-2: Communication profile integration - IEC 61784 CP 3/4, CP 3/5 and CP 3/6
Datum vydání 01.04.2010
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.05.2010
Vìstník vydání (mìs/rok) 4/10
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu převzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 25.040.40 - Měření a řízení průmyslových procesů
35.100.05 - Vícevrstvé aplikace
35.110 - Výstavba sítí
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 62453-303-22009
IEC 62453-303-22009
Zmìny
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
505002ČSN EN 62453-303-2 2010A1
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 62453-303-2 Tato část souboru norem poskytuje informaci pro integraci technologie PROFINETR do rozhraní FDT (ČSN EN 62453-2). Specifikuje komunikační a ostatní služby. Tato specifikace neobsahuje specifikaci FDT ani ji nemodifikuje. Komunikační profil 3/4, komunikační profil 3/5 a komunikační profil 3/6 (běžně známé jako PROFINETR IO) definují komunikační profily založené na ČSN EN 61158 5 10 a ČSN EN 61158 6 10. Základní profily CP 3/4, CP 3/5 a CP 3/6 jsou definovány v IEC 61784 2. Tuto část souboru norem je třeba používat spolu s ČSN EN 62453-2:2010.