Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 81346-2
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 013710
Katalogové èíslo 85606
Název dokumentu Průmyslové systémy, instalace a zařízení a průmyslové produkty - Zásady strukturování a referenční označování - Část 2: Třídění předmětů a kódy tříd
Anglický název Industrial systems, installations and equipment and industrial products - Structuring principles and reference designations - Part 2: Classification of objects and codes for classes
Datum vydání 01.04.2010
Datum ukonèení platnosti 23.07.2022
Datum úèinnosti 01.05.2010
Vìstník vydání (mìs/rok) 4/10
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 01.110 - Technická dokumentace výrobků
35.240.50 - Aplikace informační technologie v průmyslu
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 81346-22009
IEC 81346-22009
Zmìny
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
509335ČSN EN 81346-2 2010Z101.08.2021
512648ČSN EN 81346-2 2010Z223.07.2022
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
62427ČSN EN 61346-2 2001
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
512640ČSN EN IEC 81346-2 ed. 2 2021
Anotace

ČSN EN 81346-2 Tato norma, publikovaná společně IEC a ISO, definuje třídy a podtřídy předmětů založené na účelu nebo úkolu (činnosti) s ohledem na předměty, společně s jejich přidruženými písmennými kódy, používanými u referenčních označení. Třídění je použitelné pro předměty ve všech technických oborech, např. elektrotechnice, strojírenství a stavebnictví, stejně jako ve všech odvětví průmyslu, např. energetice, chemickém průmyslu, stavební technice, stavbě lodí a námořní technice, a může být použit ve všech technických oborech v každém procesu návrhu. Cílem této normy je zavádět třídicí schémata pro předměty s připojenými písmennými kódy, které se mohou používat ve všech technických oborech. Písmenné kódy jsou určené pro použití podle pravidel pro tvorbu referenčního označení v souladu s IEC 81346-1. Proti dosavadní normě 61346-2 bylo znění nové normy významově upřesněno, pozměněn dosavadní a zařazen nový text a provedeny další úpravy.