Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN ISO 1456
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 038513
Katalogové èíslo 85580
Název dokumentu Kovové a jiné anorganické povlaky - Elektrolyticky vyloučené povlaky niklu, nikl-chrom, měď-nikl a měď-nikl-chrom
Anglický název Metallic and other inorganic coatings - Electrodeposited coatings of nickel, nickel plus chromium, copper plus nickel and copper plus nickel plus chromium
Datum vydání 01.04.2010
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.05.2010
Vìstník vydání (mìs/rok) 4/10
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 25.220.40 - Kovové povlaky
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN ISO 14562009
ISO 14562009
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
60786ČSN EN 12540 2001
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN ISO 1456 Norma stanoví požadavky na dekorativní povlaky niklu, nikl-chrom, měď-nikl a měď-nikl-chrom, vyloučené na železe, oceli, slitinách zinku, mědi a jejích slitinách a hliníku a jeho slitinách s cílem zajistit atraktivní vzhled a zlepšit korozní odolnost. Norma stanoví označení povlaků různých tlouštěk a typů a poskytuje návod k výběru povlaku vhodného do provozních podmínek, kterým výrobek s povlakem bude vystaven. Norma nestanoví požadavky na stav povrchu podkladového kovu před vyloučením povlaku a neplatí pro povlaky na plechu, pásu nebo drátu v dále nezpracované podobě ani pro povlaky na závitových spojovacích součástech nebo vinutých pružinách.