Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 50174-1 ed. 2
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 369071
Katalogové èíslo 85555
Název dokumentu Informační technologie - Instalace kabelových rozvodů - Část 1: Specifikace a zabezpečení kvality
Anglický název Information technology - Cabling installation - Part 1: Installation specification and quality assurance
Datum vydání 01.04.2010
Datum ukonèení platnosti 21.05.2021
Datum úèinnosti 01.05.2010
Vìstník vydání (mìs/rok) 4/10
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 35.110 - Výstavba sítí
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 50174-12009
Zmìny
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
89590ČSN EN 50174-1 ed. 2 2010A121.05.2021
97115ČSN EN 50174-1 ed. 2 2010A221.05.2021
507197ČSN EN 50174-1 ed. 2 2010Z121.05.2021
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
62372ČSN EN 50174-1 2001
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
507195ČSN EN 50174-1 ed. 3 2019
Anotace

ČSN EN 50174-1 Tato norma stanoví pravidla pro instalaci kabelových rozvodů informačních technologií s ohledem na budoucí provoz a údržbu, které zahrnují přípravu specifikace, zabezpečení kvality, zpracování dokumentace a zajištění správy kabeláže. Obsahuje požadavky a doporučení pro použití jednotlivých součásti kabeláže i pro jednotlivé účastníky výstavby. Volně navazuje na normy pro návrh univerzální kabeláže (soubor ČSN EN 50173) a další normy pro kabeláž informačních technologií.