Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN 33 2000-7-729
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 332000
Katalogové èíslo 85521
Název dokumentu Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-729: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Uličky pro obsluhu nebo údržbu
Anglický název Low-voltage electrical installations - Part 7-729: Requirements for special installations or locations - Operating or maintenance gangways
Datum vydání 01.05.2010
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.06.2010
Vìstník vydání (mìs/rok) 5/10
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 91.140.50 - Systémy zásobování elektřinou v budovách
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
HD 60364-7-7292009
IEC 60364-7-7292007
Zmìny
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
504438ČSN 33 2000-7-729 2010Z1
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
21101ČSN 33 2000-4-481 1997
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN 33 2000-7-729 ČSN 33 2000-7-729 platí pro elektrickou instalaci a doplňuje požadavky na základní ochranu a další aspekty prostoru s omezeným přístupem obsahujícím soubor spínacích a řídících přístrojů, tedy uličky pro obsluhu nebo údržbu. ČSN 33 2000-7-729, platí souběžně s ČSN 33 2000-4-481:1997 do 2012-04-01, kdy ji nahrazuje.