Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Označení zákl. dokumentu ČSN 75 5201
Změna/oprava/svazek
Třídicí znak 755201
Katalogové číslo 85515
Název dokumentu Navrhování úpraven vody
Anglický název Design of drinking water treatment plants
Datum vydání 1.4.2010
Datum ukončení platnosti
Datum účinnosti 1.5.2010
Věstník vydání (měs/rok) 4/10
Věstník zrušení
Způsob vydání samostatně tiskem
Způsob převzetí originálu
Bude přeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 13.060.20 - Pitná voda
Subsektor
Deskriptory
Klíčová slova
Harmonizace/Určení Informace o harmonizovaných a určených normách jsou zveřejněny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
Změny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové čísloOznačeníRok vydání
16397ČSN 75 5201 1994
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN 75 5201 Tato norma platí pro navrhování a rekonstrukci úpraven vody, jejichž účelem je upravit vodu odebranou z přírodních i umělých zdrojů na vodu pitnou. Provozně neodzkoušené technologické procesy musí být pro každý konkrétní případ úpravy vody poloprovozně odzkoušeny tak, aby bylo možno z takto získaných údajů odvodit veškeré potřebné návrhové parametry. Obecně je však nezbytné, aby výsledný návrh technologie úpravy vody vycházel z podrobné rozvahy o použití vhodných technologických procesů, které mohou buď samostatně, nebo ve vzájemné návaznosti dosáhnout požadovaného cíle. Toho je možné dosáhnout v rámci předprojektové přípravy zejména poloprovozním modelováním. Návrh vhodné technologie musí vycházet z poloprovozních zkoušek, se souhlasem investora je možné založit technologický návrh jen na zkušenosti z úpravy analogických typů vod.