Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 61558-2-6 ed. 2
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 351330
Katalogové èíslo 85485
Název dokumentu Bezpečnost transformátorů, tlumivek, napájecích zdrojů a podobných výrobků pro nápájecí napětí do 1 100 V - Část 2-6: Zvláštní požadavky a zkoušky pro bezpečnostní ochranné transformátory a pro napájecí zdroje obsahující bezpečnostní ochranné transformátory
Anglický název Safety of transformers, reactors, power supply units and similar products for supply voltages up to 1 100 V - Part 2-6: Particular requirements and tests for safety isolating transformers and power supply units incorporating safety isolating transformers
Datum vydání 01.03.2010
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.04.2010
Vìstník vydání (mìs/rok) 3/10
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 29.180 - Transformátory. Tlumivky
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 61558-2-62009
IEC 61558-2-62009
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
54680ČSN EN 61558-2-6 1999
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 61558-2-6 ed. 2 Tato část souboru norem, kterou je nutno používat ve spojení s částí 1 tohoto souboru se týká bezpečnostních hledisek bezpečnostních ochranných transformátorů a napájecích zdrojů obsahujících bezpečnostní ochranné transformátory, jako je elektrická, tepelná a mechanická bezpečnost. Platí pro bezpečnostní ochranné transformátory a napájecí zdroje obsahující jak bezpečnostní ochranné transformátory, tak i elektronické obvody a neplatí pro vnější obvody a jejich součásti určené k připojení ke vstupním svorkám, k výstupním svorkám nebo zásuvkám transformátorů a napájecích zdrojů.