Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN 33 2000-5-51 ed. 3
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 332000
Katalogové èíslo 85482
Název dokumentu Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-51: Výběr a stavba elektrických zařízení - Všeobecné předpisy
Anglický název Electrical installations of buildings - Part 5-51: Selection and erection of electrical equipment - Common rules
Datum vydání 01.04.2010
Datum ukonèení platnosti 01.08.2022
Datum úèinnosti 01.05.2010
Vìstník vydání (mìs/rok) 4/10
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 13.260 - Ochrana před úrazem elektrickým proudem
91.140.50 - Systémy zásobování elektřinou v budovách
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
HD 60364-5-512009
IEC 60364-5-512005
Zmìny
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
94483ČSN 33 2000-5-51 ed. 3 2010Z101.08.2022
504587ČSN 33 2000-5-51 ed. 3 2010Z201.08.2022
Opravy
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
502406ČSN 33 2000-5-51 ed. 3 2010Opr.101.08.2022
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
76967ČSN 33 2000-5-51 ed. 2 2006
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
513609ČSN 33 2000-5-51 ed. 3+Z1+Z2 2022
Anotace

ČSN 33 2000-5-51 ed. 3 ČSN 33 2000-5-51 ed. 3 se zabývá výběrem a zařizováním elektrického zařízení. Elektrická zařízení musí být volena a zřizována v souladu s opatřeními k ochraně z hlediska bezpečnosti, s požadavky na řádnou funkci pro určené užití v instalaci a s požadavky na přiměřenou odolnost proti předpokládaným vnějším vlivům. ČSN 33 2000-5-51 ed. 3, platí souběžně s ČSN 33 2000-5-51 ed. 2:2006 do 2012-04-01, kdy ji zcela nahrazuje.