Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN ISO 4063
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 050011
Katalogové èíslo 85354
Název dokumentu Svařování a příbuzné procesy - Přehled metod a jejich číslování
Anglický název Welding and allied processes - Nomenclature of processes and reference numbers
Datum vydání 01.03.2010
Datum ukonèení platnosti 01.08.2011
Datum úèinnosti 01.04.2010
Vìstník vydání (mìs/rok) 3/10
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 01.040.25 - Strojírenství (názvosloví)
25.160.01 - Svařování, tvrdé pájení a měkké pájení obecně
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN ISO 40632009
ISO 40632009
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
62340ČSN EN ISO 4063 2001
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
88600ČSN EN ISO 4063 2011
Anotace

ČSN EN ISO 4063 Norma ČSN EN ISO 4063 stanovuje přehled metod svařování a příbuzných metod a jejich číselné značení. Systém číselného značení je možné využívat při počítačovém zpracování, na výkresové dokumentaci, při stanovení postupů svařování atd. Do aktualizovaného vydání normy byly zahrnuty i nové metody svařování a příbuzných procesů. Číselné značení bylo doplněno o varianty metod. Do normy byly začleněny v samostatných přílohách metody svařování, které již nejsou všeobecně používány a jsou považovány za zastaralé i v USA obvykle používané akronymy a zkratky pro svařování a příbuzné metody.