Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Označení zákl. dokumentu ČSN ISO 25101
Změna/oprava/svazek
Třídicí znak 757586
Katalogové číslo 85286
Název dokumentu Jakost vod - Stanovení perfluoroktansulfonátu (PFOS) a perfluoroktanoátu (PFOA) - Metoda pro nefiltrované vzorky s použitím extrakce tuhou fází a kapalinové chromatografie/hmotnostní spektrometrie
Anglický název Water quality - Determination of perfluorooctanesulfonate (PFOS) and perfluorooctanoate (PFOA) - Method for unfiltered samples using solid phase extraction and liquid chromatography/mass spectrometry
Datum vydání 1.3.2010
Datum ukončení platnosti
Datum účinnosti 1.4.2010
Věstník vydání (měs/rok) 3/10
Věstník zrušení
Způsob vydání samostatně tiskem
Způsob převzetí originálu překlad
Bude přeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 13.060.50 - Zkoušení vody na přítomnost chemických látek (příměsí)
Subsektor
Deskriptory
Klíčová slova
Harmonizace/Určení Informace o harmonizovaných a určených normách jsou zveřejněny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznačeníRok vydání
ISO 251012009
Změny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN ISO 25101 Tato norma specifikuje metodu stanovení lineárních izomerů perfluoroktansulfonátu (PFOS) a perfluoroktanoátu (PFOA) v nefiltrovaných vzorcích pitné, podzemní a povrchové vody (sladká a mořská voda) s použitím vysokoúčinné kapalinové chromatografie/tandemové hmotnostní spektrometrie (HPLC-MS/MS). Další izomery mohou být uvedeny samostatně jako nelineární izomery a stanoveny jako takové. Metoda je použitelná pro koncentrační rozsah 2,0 ng/l až 10 000 ng/l PFOS a 10 ng/l až 10 000 ng/l PFOA. V závislosti na matrici může být tato metoda použitelná také pro vyšší koncentrace od 100 ng/l do 200 000 ng/l po vhodném zředění vzorku nebo zmenšení jeho velikosti.