Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Označení zákl. dokumentu ČSN ISO 24293
Změna/oprava/svazek
Třídicí znak 757589
Katalogové číslo 85285
Název dokumentu Jakost vod - Stanovení jednotlivých izomerů nonylfenolu - Metoda extrakce tuhou fází (SPE) a plynové chromatografie/hmotnostní spektrometrie (GC/MS)
Anglický název Water quality - Determination of individual isomers of nonylphenol - Method using solid phase extraction (SPE) and gas chromatography/mass spectrometry (GC/MS)
Datum vydání 1.3.2010
Datum ukončení platnosti
Datum účinnosti 1.4.2010
Věstník vydání (měs/rok) 3/10
Věstník zrušení
Způsob vydání samostatně tiskem
Způsob převzetí originálu překlad
Bude přeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 13.060.50 - Zkoušení vody na přítomnost chemických látek (příměsí)
Subsektor
Deskriptory
Klíčová slova
Harmonizace/Určení Informace o harmonizovaných a určených normách jsou zveřejněny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznačeníRok vydání
ISO 242932009
Změny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN ISO 24293 Tato norma specifikuje metodu stanovení vybraných jednotlivých izomerů nonylfenolu v nefiltrovaných vzorcích pitné, odpadní, podzemní a povrchové vody. Metoda je použitelná v koncentracích od 0,001 g/l do 0,1 g/l pro jednotlivé izomery a od 0,01 g/l do 0,2 g/l pro sumu 4-nonylfenolu (směs izomerů). V závislosti na matrici je metoda použitelná v koncentracích mezi 0,1 g/l a 50 g/l také pro odpadní vody.