Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 1282-2+A1
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 852150
Katalogové èíslo 85284
Název dokumentu Tracheostomické trubice - Část 2: Pediatrické trubice
Anglický název Tracheostomy tubes - Part 2: Paediatric tubes
Datum vydání 01.02.2010
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.03.2010
Vìstník vydání (mìs/rok) 2/10
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 11.040.10 - Anesteziologická, respirační a resuscitační zařízení
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 1282-2+A12009
ISO 5366-32001
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
74543ČSN EN 1282-2 2005
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 1282-2+A1 Tato norma stanovuje požadavky na tracheostomické trubice pro dospělé vyráběné z plastů a/nebo pryže. Tato norma obsahuje zapracovanou změnu A1 ze srpna 2009. Změny či doplněné a upravené články jsou v textu vyznačeny značkami.