Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN ISO 4306-1
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 270000
Katalogové èíslo 85261
Název dokumentu Jeřáby - Slovník - Část 1: Všeobecně
Anglický název Cranes - Vocabulary - Part 1: General
Datum vydání 01.03.2010
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.04.2010
Vìstník vydání (mìs/rok) 3/10
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 01.040.53 - Zařízení pro manipulaci s materiálem (názvosloví)
53.020.20 - Jeřáby
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
ISO 4306-12007
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
23050ČSN ISO 4306-1 1992
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN ISO 4306-1 Mezinárodní norma v čtvrtém vydání stanovuje názvosloví pro nejčastěji používané termíny v oboru jeřábů. Tato část definuje termíny týkající se hlavních typů jeřábů a klasifikace, parametrů, obecných pojmů a částí.