Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 14238+A1
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 270555
Katalogové èíslo 85260
Název dokumentu Jeřáby - Ručně vedená manipulační zařízení
Anglický název Cranes - Manually controlled load manipulating devices
Datum vydání 01.02.2010
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.03.2010
Vìstník vydání (mìs/rok) 2/10
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 53.020.20 - Jeřáby
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 14238+A12009
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
72600ČSN EN 14238 2005
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 14238+A1 Tato norma je harmonizovaná norma, poskytující jedno z řešení ručně vedených manipulačních zařízení pro splnění základních hygienických a bezpečnostních požadavků, uvedených ve směrnici Strojní zařízení v platném znění. Dále tato norma stanovuje požadavky na ručně vedená manipulační zařízení (dále uváděná jako manipulátory), poháněné jiným zdrojem energie než je ruční pohon, kde obsluha napomáhá při manipulaci s břemenem.