Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 13157+A1
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 270550
Katalogové èíslo 85258
Název dokumentu Jeřáby - Bezpečnost - Ručně poháněné jeřáby
Anglický název Cranes - Safety - Hand powered cranes
Datum vydání 01.02.2010
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.03.2010
Vìstník vydání (mìs/rok) 2/10
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 53.020.20 - Jeřáby
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 13157+A12009
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
71798ČSN EN 13157 2004
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 13157+A1 Tato evropská norma byla vypracována jako harmonizovaná norma, poskytující jedno z řešení pro ručně poháněné zdvihací zařízení pro splnění základních hygienických a bezpečnostních požadavků, uvedených ve směrnici ES Strojní zařízení v platném znění.