Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN 33 2000-7-708 ed. 3
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 332000
Katalogové èíslo 85168
Název dokumentu Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-708: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Parkoviště karavanů, kempinková parkoviště a obdobné lokality
Anglický název Low-voltage electrical installations - Part 7-708: Requirements for special installations or locations - Caravan parks, camping parks and similar locations
Datum vydání 01.04.2010
Datum ukonèení platnosti 18.08.2020
Datum úèinnosti 01.05.2010
Vìstník vydání (mìs/rok) 4/10
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 91.140.50 - Systémy zásobování elektřinou v budovách
97.200.30 - Vybavení kempinků a tábořišť
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
HD 60364-7-7082009
IEC 60364-7-7082007
Zmìny
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
504025ČSN 33 2000-7-708 ed. 3 2010Z118.08.2020
504443ČSN 33 2000-7-708 ed. 3 2010Z218.08.2020
Opravy
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
500262ČSN 33 2000-7-708 ed. 3 2010Opr.118.08.2020
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
74946ČSN 33 2000-7-708 ed. 2 2006
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
504024ČSN 33 2000-7-708 ed. 4 2018
Anotace

ČSN 33 2000-7-708 ed. 3 Zvláštní požadavky této části souboru norem ČSN 33 2000 se užijí pro elektrickou instalaci určenou k napájení mobilních domů, karavanů, nebo stanů v kempech, parcích určených pro táboření a podobných lokalitách. POZNÁMKA - Dále pro účel této části souboru ČSN 33 2000, se rozumí výrazem "kempink" označení pro kempink, park pro táboření a podobné lokality. Pro zbytek elektrické instalace kempinků platí všeobecná ustanovení ze souboru ČSN 33 2000 společně se zvláštními požadavky z části 7.