Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Označení zákl. dokumentu ČSN ISO 11423-1
Změna/oprava/svazek
Třídicí znak 757559
Katalogové číslo 85124
Název dokumentu Jakost vod - Stanovení benzenu a některých jeho derivátů - Část 1: Metoda head-space a plynové chromatografie
Anglický název Water quality - Determination of benzene and some derivatives - Part 1: Head-space gas chromatographic method
Datum vydání 1.2.2010
Datum ukončení platnosti
Datum účinnosti 1.3.2010
Věstník vydání (měs/rok) 2/10
Věstník zrušení
Způsob vydání samostatně tiskem
Způsob převzetí originálu překlad
Bude přeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 13.060.01 - Kvalita vod obecně
13.060.50 - Zkoušení vody na přítomnost chemických látek (příměsí)
Subsektor
Deskriptory
Klíčová slova
Harmonizace/Určení Informace o harmonizovaných a určených normách jsou zveřejněny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznačeníRok vydání
ISO 11423-11997
Změny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN ISO 11423-1 Popsaná metoda je použitelná pro stanovení benzenu, methylbenzenu (toluenu), dimethylbenzenů (xylenů) a ethylbenzenu (dále zkratka BTX) v homogenních vzorcích vody a odpadní vody v koncentracích nad 2 g/l. Ve vzorcích, které jsou organicky znečištěny, může být mez stanovitelnosti vyšší, v závislosti na matrici vzorku. Vysoké koncentrace mohou být stanoveny po zředění vzorku. Touto metodou je možné stanovit několik dalších derivátů a nepolárních látek s podobnými fyzikálními vlastnostmi. Použitelnost této metody pro jednotlivý vzorek vody má být ověřena.