Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN ISO 3534-1
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 010216
Katalogové èíslo 85042
Název dokumentu Statistika - Slovník a značky - Část 1: Obecné statistické termíny a termíny používané v pravděpodobnosti
Anglický název Statistics - Vocabulary and symbols - Part 1: General statistical terms and terms used in probability
Datum vydání 01.04.2010
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.05.2010
Vìstník vydání (mìs/rok) 4/10
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 01.040.03 - Sociologie. Služby. Organizace podniků a management. Administrativa. Doprava (názvosloví)
03.120.30 - Aplikace statistických metod
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
ISO 3534-12006
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
16677ČSN ISO 3534-1 1994
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN ISO 3534-1 Norma obsahuje termíny a definice základním pojmů z oblasti matematické statistiky a počtu pravděpodobnosti. Většina definic je doplněna vysvětlujícími poznámkami nebo příklady. Pro některé termíny norma zavádí doporučené značení. Informativní přílohy obsahují diagramy, které názorně ukazují vzájemné vztahy mezi definovanými pojmy.