Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 81-43
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 274003
Katalogové èíslo 84947
Název dokumentu Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Zvláštní výtahy pro dopravu osob a nákladů - Část 43: Výtahy pro jeřáby
Anglický název Safety rules for the construction and installation of lifts - Special lifts for the transport of persons and goods - Part 43: Lift for cranes
Datum vydání 01.01.2010
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.02.2010
Vìstník vydání (mìs/rok) 1/10
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 53.020.20 - Jeřáby
91.140.90 - Výtahy. Pohyblivé schody
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 81-432009
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 81-43 Tato norma stanovuje bezpečnostní požadavky na provedení a instalaci výtahů na jeřábech pro přístup oprávněných osob na místo pracovního nebo inspekčního výkonu na jeřábu. Norma pojednává o kompletním navrhování výtahů, nikoliv však o navrhování jeřábů.