Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN ISO 23553-1
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 075870
Katalogové èíslo 84782
Název dokumentu Bezpečnostní a řídicí přístroje pro hořáky a spotřebiče na kapalná paliva - Zvláštní požadavky - Část 1: Uzavírací armatury pro hořáky na kapalná paliva
Anglický název Safety and control devices for oil burners and oil-burning appliances - Particular requirements - Part 1: Shut-off devices for oil burners (ISO 23553-1:2007, including Cor 1:2009)
Datum vydání 01.12.2009
Datum ukonèení platnosti 01.02.2015
Datum úèinnosti 01.01.2010
Vìstník vydání (mìs/rok) 12/09
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 27.060.10 - Hořáky na tekutá a tuhá paliva
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN ISO 23553-12009
ISO 23553-12007
ISO 23553-1/Cor.12009
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
15317ČSN EN 264 1994
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
96671ČSN EN ISO 23553-1 2015
Anotace

ČSN EN ISO 23553-1 Tato část ISO 23553 stanovuje požadavky na bezpečnost, konstrukční a provozní požadavky a zkoušení pojistných uzavíracích armatur na kapalná paliva. Norma platí pro pojistné uzavírací armatury, které jsou navrženy např. jako samočinné uzavírací armatury nebo rychlouzavírací armatury, které se používají ve spalovacích zařízeních pro otevírání nebo uzavírání průtoku paliva s prodlevou nebo bez prodlevy, které jsou určeny pro topné oleje, které jsou součástí zařízení, které má jinou funkci, jako např. palivová čerpadla; v takovém případě zkušební metody platí pro ty části nebo prvky zařízení, které jsou součástí pojistné uzavírací armatury, tj. ty části, které jsou nezbytné pro zajištění funkce uzavírání. Dále platí pro pojistné uzavírací armatury, které mají stanoveny maximální provozní tlaky nejvýše 5 000 kPa pro použití s hořáky nebo se spotřebiči na kapalná paliva, které jsou přímo nebo nepřímo ovládány elektricky nebo mechanickými či hydraulickými prostředky a které jsou nebo nejsou vybaveny indikátory uzavřené polohy. Uvedené metody zkoušek jsou určeny pro zkoušení typu výrobku.