Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 10025-6+A1
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 420904
Katalogové èíslo 84733
Název dokumentu Výrobky válcované za tepla z konstrukčních ocelí - Část 6: Technické dodací podmínky pro ploché výrobky z ocelí s vyšší mezí kluzu v zušlechtěném stavu
Anglický název Hot rolled products of structural steels - Part 6: Technical delivery conditions for flat products of high yield strength structural steels in the quenched and tempered condition
Datum vydání 01.12.2009
Datum ukonèení platnosti 01.03.2020
Datum úèinnosti 01.01.2010
Vìstník vydání (mìs/rok) 12/09
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 77.140.10 - Tepelně zpracovatelné oceli
77.140.50 - Výrobky z ploché oceli a polotovary
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 10025-6+A12009
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
73813ČSN EN 10025-6 2005
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
508781ČSN EN 10025-6 2020
Anotace

ČSN EN 10025-6+A1 Tato 6. část evropské normy doplňuje část 1 o technické dodací podmínky pro ploché výrobky z legovaných ušlechtilých ocelí s vyšší mezí kluzu. Oceli uvedené v tomto dokumentu jsou určeny na ploché výrobky válcované za tepla v rozmezí tlouštěk od 3 mm do 150 mm z ocelí S460, S500, S550, S620 a S690, z oceli S890 do maximální tloušťky 100 mm a z oceli S960 do maximální tloušťky 50 mm.