Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 1495+A2
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 275010
Katalogové èíslo 84719
Název dokumentu Zdvihací plošiny - Stožárové šplhací pracovní plošiny
Anglický název Lifting platforms - Mast climbing work platform
Datum vydání 01.01.2010
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.02.2010
Vìstník vydání (mìs/rok) 1/10
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 53.020.99 - Ostatní zdvihací zařízení
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 1495+A22009
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
52772ČSN EN 1495 1998
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 1495+A2 Tento dokument (EN 1495:1997+A2:2009) byl vypracován technickou komisí CEN/TC 98 "Zdvihací plošiny", jejíž sekretariát zajišťuje DIN. Této evropské normě se nejpozději do ledna 2010 musí udělit status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, se musí zrušit nejpozději do ledna 2010. Tato evropská norma byla schválena CEN 1997-04-21 a obsahuje opravu 1 vydanou CEN 1997-12-11, změnu A1 schválenou CEN 2003-09-01 a změnu 2 schválenou CEN 2009-06-19 Tento dokument nahrazuje EN 1495:1997. Začátek a konec textu vloženého nebo upraveného změnou jsou vyznačeny značkami !" a .#$. Opravy textu podle související opravy byly zavedeny na příslušných místech v textu a jsou označeny značkami ™.