Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 1756-2+A1
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 269711
Katalogové èíslo 84718
Název dokumentu Zdvižná čela - Plošinová zdvižná čela určená k namontování na kolová vozidla - Bezpečnostní požadavky - Část 2: Zdvižná čela pro dopravu osob
Anglický název Tail lifts - Platform lifts for mounting on wheeled vehicles - Safety requirements - Part 2: Tail lifts for passengers
Datum vydání 01.01.2010
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.02.2010
Vìstník vydání (mìs/rok) 1/10
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 53.020.99 - Ostatní zdvihací zařízení
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 1756-2+A12009
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
71938ČSN EN 1756-2 2005
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 1756-2+A1 Část 2 normy EN 1756 specifikuje bezpečnostní požadavky na navrhování zdvižných čel podle definice v 3.1 určených pro namontování na kolová vozidla pro dopravu osob. Vozidla pro nakládání cestujících se sníženou schopností pohybu do letadel a lodí jsou zahrnuta do předmětu této normy (ačkoliv zdvižná čela namontovaná v přístavištích jsou vyjmuta). Dále specifikuje ověřování zdvižných čel a bezpečnostní informace, které musí být pro jejich použití k dispozici. Tento dokument se zabývá technickými požadavky minimalizujícími nebezpečí uvedená v kapitole 4, která mohou nastat při provozu zdvižných čel, pokud je zařízení používáno podle pokynů výrobce nebo jím pověřené osoby.