Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 14439+A2
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 270580
Katalogové èíslo 84662
Název dokumentu Jeřáby - Bezpečnost - Věžové jeřáby
Anglický název Cranes - Safety - Tower cranes
Datum vydání 01.12.2009
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.01.2010
Vìstník vydání (mìs/rok) 12/09
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 53.020.20 - Jeřáby
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 14439+A22009
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
78671ČSN EN 14439 2007
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 14439+A2 Tato evropská norma stanovuje bezpečnostní požadavky pro: - věžové jeřáby a - pro šplhací systémy používané na věžových jeřábech/sloupech těch věžových jeřábů, pro které byly vyprojektovány. Klasifikovány jsou jako externí nebo interní systémy. Tato evropská norma platí pro věžové jeřáby pracující na stavbách, které jsou montované z dílů nebo jsou samovztyčné. Tato evropská norma neplatí pro mobilní jeřáby, mobilní přístavní jeřáby, housenkové jeřáby, otočné výložníkové jeřáby, mostové a portálové jeřáby, offshore jeřáby, plovoucí jeřáby, nakládací jeřáby, ručně poháněné jeřáby nebo železniční jeřáby. Tato evropská norma pojednává o významných nebezpečích, nebezpečných situacích a událostech týkajících se věžových jeřábů, které se používají podle jejich určení a za podmínek předpokládaných výrobcem. Tato evropská norma stanovuje vhodná technická opatření pro vyloučení nebo omezení rizik vyplývajících z významných nebezpečí (viz kapitola 4). Významná nebezpečí, která jsou zahrnuta v této evropské normě, jsou uvedena v kapitole 4. Tato evropská norma nezahrnuje nebezpečí ve vztahu: - ke zdvihání osob na vlastních věžových jeřábech. V této evropské normě nejsou zahrnuty požadavky ve vztahu k elektromagnetické kompatibilitě (EMC), zvláštním nebezpečím od vnějších vlivů elektrického zařízení, k výbušné atmosféře a ionizačnímu záření. Tato evropská norma zahrnuje nebezpečí vzhledem ke zdvihání osob při používání šplhacího systému . Tato evropská norma neplatí pro věžové jeřáby a šplhací systémy, které byly vyrobeny před datem schválení této evropské normy v CEN.