Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Označení zákl. dokumentu ČSN EN 60904-7 ed. 2
Změna/oprava/svazek
Třídicí znak 364604
Katalogové číslo 84658
Název dokumentu Fotovoltaické součástky - Část 7: Výpočet chyby spektrálního nepřizpůsobení při zkouškách fotovoltaické součástky
Anglický název Photovoltaic devices - Part 7: Computation of the spectral mismatch correction for measurements of photovoltaic devices
Datum vydání 1.12.2009
Datum ukončení platnosti 24.9.2022
Datum účinnosti 1.1.2010
Věstník vydání (měs/rok) 12/09
Věstník zrušení
Způsob vydání samostatně tiskem
Způsob převzetí originálu převzetí originálu
Bude přeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 27.160 - Technika sluneční energie
Subsektor
Deskriptory
Klíčová slova
Harmonizace/Určení Informace o harmonizovaných a určených normách jsou zveřejněny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznačeníRok vydání
EN 60904-72009
IEC 60904-72008
Změny
Katalogové čísloOznačeníRok vydáníOznačení změnyDatum zrušení
509773ČSN EN 60904-7 ed. 2 2009Z124.9.2022
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové čísloOznačeníRok vydání
55273ČSN EN 60904-7 1999
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové čísloOznačeníRok vydání
509772ČSN EN IEC 60904-7 ed. 3 2020
Anotace

ČSN EN 60904-7 ed. 2 Tato norma EN 60904-7 popisuje postup pro korigování chyby v důsledku systematické odchylky od referenční hodnoty, vnášené do testování fotovoltaického (PV) zařízení, způsobené neshodou mezi spektrem zkoušky a referenčním spektrem a neshodou mezi spektrálními odezvami (SR - spectral response) referenčního fotoelektrického článku a zkušebního vzorku. Postup se týká pouze fotovoltaických zařízení, jejichž spektrální odezvy (SR) jsou lineární, jak je definováno v IEC 60904-10. Tento postup je platný pro zařízení s jednoduchým spojením, princip však může být rozšířen, aby zahrnoval i zařízení s více spojeními. Protože PV zařízení má odezvu závislou na vlnové délce, je jeho výkon významně ovlivněn spektrálním rozložením dopadajícího záření, které se u přírodního slunečního světla mění v závislosti na různých faktorech, jako jsou umístění, počasí, roční období, denní čas, orientace absorpčního povrchu atd., a při použití simulátoru v závislosti na jeho typu a podmínkách. Jestliže výkon PV zařízení je měřen s použitím známého spektrálního rozložení ozáření, jeho proud nakrátko při jakémkoliv jiném spektrálním rozložení ozáření může být vypočten použitím spektrální odezvy zkoušeného PV zařízení.