Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 50131-4
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 334591
Katalogové èíslo 84644
Název dokumentu Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 4: Výstražná zařízení
Anglický název Alarm systems - Intrusion and hold-up alarm systems - Part 4: Warning devices
Datum vydání 01.03.2010
Datum ukonèení platnosti 31.12.2021
Datum úèinnosti 01.04.2010
Vìstník vydání (mìs/rok) 3/10
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 13.320 - Poplachové a výstražné systémy
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 50131-42009
Zmìny
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
508463ČSN EN 50131-4 2010Z131.12.2021
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
80254ČSN CLC/TS 50131-4 2008
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
508462ČSN EN 50131-4 ed. 2 2019
Anotace

ČSN EN 50131-4 Tato evropská norma uvádí požadavky na zkoušky a funkční požadavky na výstražná zařízení, používaná k hlášení poplachu v poplachových zabezpečovacích a tísňových systémech, instalovaných v budovách a vnějším prostředí.