Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 10088-4
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 420927
Katalogové èíslo 84617
Název dokumentu Korozivzdorné oceli - Část 4: Technické dodací podmínky pro plech a pás z ocelí odolných korozi pro požití ve stavebnictví
Anglický název Stainless steels - Part 4: Technical delivery conditions for sheet/plate and strip of corrosion resisting steels for construction purposes
Datum vydání 01.01.2010
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.02.2010
Vìstník vydání (mìs/rok) 1/10
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 77.140.20 - Korozivzdorné oceli
77.140.50 - Výrobky z ploché oceli a polotovary
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 10088-42009
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 10088-4 Tato část EN 10088 specifikuje technické dodací podmínky za tepla nebo za studena válcovaných tenkých a tlustých plechů nebo pásů z běžných a speciálních jakostech korozi odolných korozivzdorných ocelí pro konstrukční použití s navíc stanovenými všeobecně technickými dodacími podmínkami podle EN 10021. Tato evropská norma neplatí pro díly, které jsou v dalším zpracování přepracovány ve formách výrobků uvedených výše s charakteristickými rysy jakosti změněnými následkem takového dalšího zpracování.