Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 1634-2
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 730852
Katalogové èíslo 84615
Název dokumentu Zkoušky požární odolnosti a kouřotěsnosti sestav dveří a uzávěrů, otevíravých oken a prvků stavebního kování - Část 2: Zkouška charakterizující požární odolnost prvků stavebního kování
Anglický název Fire resistance and smoke control tests for door, shutter and openable window assemblies and elements of building hardware - Part 2: Fire resistance characterisation test for elements of building hardware
Datum vydání 01.12.2009
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.01.2010
Vìstník vydání (mìs/rok) 12/09
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 13.220.50 - Požární odolnost stavebních materiálů a prvků
91.060.50 - Dveře. Okna
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 1634-22008
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
83032ČSN EN 1634-2 2009
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 1634-2 Tato evropská norma specifikuje metodu charakterizující vliv prvků stavebního kování na požární vlastnosti, při jejich osazení do závěsových nebo otočných svisle instalovaných sestav požárních dveří (s jedním nebo dvěma křídly), nebo do svisle instalovaných otevíravých okenních sestav, se známou požární odolností do 240 minut pro celistvost (a tam, kde je to vhodné, i pro izolaci), v souladu s EN 1634-1. Platí pro zkoušení stavebního kování pro použití na závěsových a otočných dveřích a otevíravých oknech, což zahrnuje i rámové prosklené dveře a okna, nikoliv však skleněné dveře. Neobsahuje zkoušku trvanlivosti nebo jiné charakteristiky chování, které se mají hodnotit podle předmětové normy pro konkrétní prvek stavebního kování, nebo tak, jak je uvedeno v EN 14600.