Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN ISO 13769
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 078500
Katalogové èíslo 84579
Název dokumentu Lahve na plyny - Značení ražením
Anglický název Gas cylinders - Stamp marking
Datum vydání 01.11.2009
Datum ukonèení platnosti 01.03.2019
Datum úèinnosti 01.12.2009
Vìstník vydání (mìs/rok) 11/09
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 23.020.30 - Tlakové nádoby, lahve na plyny
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN ISO 137692009
ISO 137692007
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
77603ČSN EN ISO 13769 2007
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
506087ČSN EN ISO 13769 2019
Anotace

ČSN EN ISO 13769 Tato evropská norma přejímá bez jakýchkoli modifikací mezinárodní normu, která stanovuje značení ražením znovuplnitelných lahví na přepravu plynů a velkoobjemových lahví o vodním objemu 0,5 litru a 3 000 litrů, včetně ocelových a hliníkových lahví na plyny, kompozitových lahví na plyny, lahví na acetylen a lahví na LPG.