Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 379+A1
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 832431
Katalogové èíslo 84556
Název dokumentu Prostředky k ochraně očí - Automatické svářečské filtry
Anglický název Personal eye-protection - Automatic welding filters
Datum vydání 01.11.2009
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.12.2009
Vìstník vydání (mìs/rok) 11/09
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 13.340.20 - Ochranné prostředky hlavy
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 379+A12009
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
70463ČSN EN 379 2004
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 379+A1 Tato evropská norma určuje požadavky na filtry pro svařování, které při zapálení svařovacího oblouku automaticky spínají jejich světelný činitel prostupu na předem stanovenou hodnotu (filtr pro svařování se spínaným stupněm ochrany). Norma určuje rovněž požadavky na automatické filtry pro svařování, kde je hodnota světelného činitele prostupu stanovena automaticky v závislosti na intenzitě osvětlení generované svařovacím obloukem (filtry pro svařování s automatickým nastavením čísla ochrany). Tyto filtry se používají v prostředcích k ochraně očí pro svářeče, nebo jsou součástí nějakého zařízení. Požadavky na filtry pro svařování bez spínání světelného činitele prostupu jsou uvedeny v EN 169.