Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN 34 2650 ed. 2
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 342650
Katalogové èíslo 84528
Název dokumentu Železniční zabezpečovací zařízení - Přejezdová zabezpečovací zařízení
Anglický název Railway signalling and interlocking equipment - Level crossing protection equipment
Datum vydání 01.03.2010
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.04.2010
Vìstník vydání (mìs/rok) 3/10
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 45.020 - Železniční technika obecně
93.100 - Stavba železnic
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
53301ČSN 34 2650 1998
Byla nahrazena dokumenty
Anotace