Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 13263-1+A1
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 722095
Katalogové èíslo 84391
Název dokumentu Křemičitý úlet do betonu - Část 1: Definice, požadavky a kritéria shody
Anglický název Silica fume for concrete - Part 1: Definition, requirements and conformity criteria
Datum vydání 01.11.2009
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.12.2009
Vìstník vydání (mìs/rok) 11/09
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 91.100.30 - Beton. Betonové prefabrikáty
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 13263-1+A12009
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
74685ČSN EN 13263-1 2005
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 13263-1+A1 Tato norma se používá pro křemičitý úlet, který vzniká jako vedlejší produkt tavícího procesu výroby křemíkových kovů a slitin ferosilicia, stanovuje požadavky na chemické a fyzikální vlastnosti křemičitého úletu, který se používá jako příměs druhu II pro výrobu betonu, který vyhovuje EN 206-1, nebo v maltě a injektážní maltě a jiných směsích. EN 13263 neuvádí pravidla pro používání křemičitého úletu v betonu. Některá pravidla jsou uvedená v EN 206-1.