Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 1380
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 731765
Katalogové èíslo 84348
Název dokumentu Dřevěné konstrukce - Zkušební metody - Nosné hřebíky, vruty do dřeva, kolíky a svorníky
Anglický název Timber structures - Test methods - Load bearing nails, screws, dowels and bolts
Datum vydání 01.12.2009
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.01.2010
Vìstník vydání (mìs/rok) 12/09
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 91.080.20 - Dřevěné konstrukce
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 13802009
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
58521ČSN EN 1380 2000
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 1380 Norma stanovuje všeobecné zkušební metody pro stanovení charakteristik pevnosti a deformace příčně zatížených spojů s hřebíky, vruty do dřeva, kolíky a svorníky. Tyto metody jsou určeny pro spoje s prvky ze dřeva (rostlého nebo lepeného lamelového dřeva) nebo materiálů na bázi dřeva nebo kovových desek (plechů), nikoli však styčníkových desek s prolisovanými trny v kombinaci pro použití v provozu. Metody se vztahují na stanovení charakteristik zatížení, posunutí a maximálního zatížení spojů, u nichž jsou možné různé úhly mezi působící silou a směrem vláken dřeva popř. hlavním směrem deskových výrobků na bázi dřeva.