Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 409
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 731763
Katalogové èíslo 84346
Název dokumentu Dřevěné konstrukce - Zkušební metody - Stanovení momentu na mezi kluzu kolíkových spojovacích prostředků
Anglický název Timber structures - Test methods - Determination of the yield moment of dowel type fasteners
Datum vydání 01.12.2009
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.01.2010
Vìstník vydání (mìs/rok) 12/09
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 91.080.20 - Dřevěné konstrukce
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 4092009
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
18017ČSN EN 409 1995
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 409 Norma specifikuje metodu pro stanovení momentu na mezi kluzu kolíkových spojovacích prostředků (jsou specifikovány v EN 14592). Pro zkoušku se používá zkušební ohýbací zařízení.