Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN 33 1600 ed. 2
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 331600
Katalogové èíslo 84306
Název dokumentu Revize a kontroly elektrických spotřebičů během používání
Anglický název Verification and checking of electrical appliances and hand-held motor-operated electric tools during use
Datum vydání 01.11.2009
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.12.2009
Vìstník vydání (mìs/rok) 11/09
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 29.020 - Elektrotechnika obecně
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
Zmìny
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
511434ČSN 33 1600 ed. 2 2009Z1
513092ČSN 33 1600 ed. 2 2009Z2
Opravy
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
513606ČSN 33 1600 ed. 2 2009Opr.1
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
16227ČSN 33 1600 1994
71705ČSN 33 1610 2005
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
513091ČSN EN 50699 2021
Anotace

ČSN 33 1600 Tato norma stanoví bezpečnostní požadavky na metody ověřování uplatňované při kontrolách a revizích elektrických spotřebičů (včetně elektrického ručního nářadí) doplňující k požadavkům ČSN 33 1500 nebo od těchto požadavků odlišné. Cílem je zabezpečit především ochranu před úrazem elektrickým proudem a také ochranu proti požáru.