Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 13155+A2
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 270139
Katalogové èíslo 84209
Název dokumentu Jeřáby - Bezpečnost - Volně zavěšené prostředky pro uchopení břemen
Anglický název Cranes - Safety - Non-fixed load lifting attachments
Datum vydání 01.09.2009
Datum ukonèení platnosti 01.07.2021
Datum úèinnosti 01.10.2009
Vìstník vydání (mìs/rok) 9/09
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 53.020.30 - Příslušenství zdvihacích zařízení
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 13155+A22009
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
69657ČSN EN 13155 2004
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
512065ČSN EN 13155 2021
Anotace

ČSN EN 13155+A2 Tato evropská norma uvádí bezpečnostní požadavky pro následující volně zavěšené prostředky pro uchopení břemen pro jeřáby, kladkostroje a zdvihové jednotky a ručně vedená manipulační zařízení: - svěrky na plechy; - podtlakové uchopovací prostředky; - samopřísavné, - ne-samopřísavné (pumpa, Venturiho trubice, turbína); - břemenové elektromagnety (bateriové a síťové); - permanentní břemenové magnety; - elektropermanentní břemenové magnety; - nosné traverzy; - C-háky; - nosné vidlice; - svěrky (kleště); definované v kapitole 3. Tato norma neuvádí další požadavky na: - volně zavěšené prostředky pro uchopení břemen s přímým kontaktem s potravinářskými nebo farmaceutickými výrobky, vyžadujícími z hygienických důvodů vysokou úroveň čistoty; - nebezpečí v důsledku manipulace se zvlášť nebezpečnými materiály (např. výbušné, horké roztavené hmoty, radioaktivní materiál); - nebezpečí z důvodu manipulace ve výbušném prostředí; - nebezpečí vyvolaná hlukem; - elektrická nebezpečí; - nebezpečí způsobená hydraulickými a pneumatickými komponentami.