Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN 34 0350 ed. 2
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 340350
Katalogové èíslo 84186
Název dokumentu Bezpečnostní požadavky na pohyblivé přívody a šňůrová vedení
Anglický název Safety requirements for flexibile cords and cables
Datum vydání 01.11.2009
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.12.2009
Vìstník vydání (mìs/rok) 11/09
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 29.060.20 - Elektrické kabely
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
2611ČSN 34 0350 1964
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN 34 0350 ed. 2 Tato norma platí pro pohyblivé přívody elektrických předmětů pevně připojené i oddělitelné a pro prodlužovací přívody nn. Dále platí pro kabelová a šňůrová vedení a kabelové a šňůrové soupravy, určené pro zřizování dočasných vedení (např. v prozatímních zařízeních).