Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 14279+A1
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 492920
Katalogové èíslo 84178
Název dokumentu Vrstvené dřevo (LVL) - Definice, klasifikace a specifikace
Anglický název Laminated Veneer Lumber (LVL) - Definitions, classification and specifications
Datum vydání 01.09.2009
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.10.2009
Vìstník vydání (mìs/rok) 9/09
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 79.060.20 - Dřevovláknité desky. Dřevotřískové desky
79.080 - Dřevěné polotovary
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 14279+A12009
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
73634ČSN EN 14279 2005
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 14278+A1 Tato evropská norma stanoví definice, klasifikaci a požadavky na vrstvené dřevo pro všeobecné účely a pro použití ve stavebnictví.