Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 975-1
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 491200
Katalogové èíslo 84176
Název dokumentu Řezivo - Vizuální třídění listnatého dřeva - Část 1: Dub a buk
Anglický název Sawn timber- Appearance grading of hardwoods - Part 1: Oak and beech
Datum vydání 01.09.2009
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.10.2009
Vìstník vydání (mìs/rok) 9/09
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 79.040 - Dřevo, kulatina a řezivo
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 975-12009
Zmìny
Opravy
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
87881ČSN EN 975-1 2009Opr.1
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
61034ČSN EN 975-1 + A1 2001
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 975-1 Tato evropská norma stanoví definice a označení kvalitativních tříd vizuálně tříděného dubového a bukového řeziva. Pro každou kvalitativní třídu stanoví kritéria a minimální požadavky.