Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 13888
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 722471
Katalogové èíslo 84169
Název dokumentu Spárovací malty a lepidla pro keramické obkladové prvky - Požadavky, hodnocení shody, třídění a označování
Anglický název Grouts for tiles - Requirements, evaluation of conformity, classification and designation
Datum vydání 01.09.2009
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.10.2009
Vìstník vydání (mìs/rok) 9/09
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 01.040.91 - Stavební materiály a stavby (názvosloví)
91.100.10 - Cement. Sádra. Vápno. Malta
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 138882009
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
67375ČSN EN 13888 2003
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 13888 Tato norma platí pro spárovací malty a lepidla určené k instalaci keramických obkladových prvků na stěny i podlahy pro vnitřní i venkovní použití. Norma předepisuje terminologii vztahující se k výrobkům, pracovním metodám, vlastnostem při použití atd. spárovacích malt a lepidel pro keramické obkladové prvky, dále norma specifikuje požadavky na spárovací malty a lepidla pro keramické obkladové prvky cementové i na bázi tvrditelných pryskyřic a neobsahuje kritéria nebo doporučení pro vzhled a instalaci keramických obkladových prvků.