Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN CLC/TS 50398
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 334597
Katalogové èíslo 84164
Název dokumentu Poplachové systémy - Kombinované a integrované systémy - Všeobecné požadavky
Anglický název Alarm systems - Combined and integrated alarm systems - General requirements
Datum vydání 01.10.2009
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.11.2009
Vìstník vydání (mìs/rok) 10/09
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 13.310 - Ochrana proti zločinu
13.320 - Poplachové a výstražné systémy
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
CLC/TS 503982009
Zmìny
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
504649ČSN CLC/TS 50398 2009Z1
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
73390ČSN CLC/TS 50398 2005
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN CLC/TS 50398 Norma uvádí všeobecné požadavky a typy struktur kombinovaných a integrovaných poplachových systémů. Norma má zajistit integraci jedné nebo více aplikací do jednoho integrovaného systému. Tento dokument poskytuje další informace týkající se prvotního návrhu (projektu) systému, plánování, instalace, předávání, provozu a údržby (servisu) kombinovaného a integrovaného systému. Tato norma specifikuje požadavky na poplachové systémy, které jsou kombinovány nebo integrovány s jinými systémy, které mohou a nemusí být poplachovými systémy. Definuje požadavky týkající se pravidel integrace s cílem zdůraznit význam jednotlivých aplikačních poplachových norem a objasnit případné rozpory.